Rikkinäinen tuulilasi tulisi korjata viipymättä

Tuulilasin korjaus kannattaa aina teettää ammattilaisilla, mutta ensiapu hoituu myös kotioloissa.

Rikkinäinen tuulilasi tulisi aina korjata viipymättä. Särö tai halkeama tuulilasissa on näkökenttää haittaava turvallisuusriski ja lisäksi halkeama voi kasvaa niin suureksi, että tuulilasin korjaus ei enää onnistu. Mikäli ammattilaisen apu ei heti ole saatavilla, voi ensiapua antaa kotioloissa. Ensimmäisenä halkeama, reikä tai särö tulisi puhdistaa huolellisesti. Sen jälkeen iskemäkohtaan on hyvä laittaa teippiä, jotta se pysyy puhtaana varsinaiseen korjaukseen saakka. Ensiavuksi soveltuu joko tavallinen teippi tai erityisesti tuulilasin säröihin tarkoitettu kiveniskemäteippi. Pääasia on kuitenkin se, että iskemäkohta pysyy puhtaana.

Lämpö pahentaa

Mikäli rikkinäinen kohta on lähellä puhallinta, josta virtaa säröön tai reikään lämmintä ilmaa, on nopea korjaaminen vieläkin tärkeämpää. Isot lämpötilan vaihtelut saattavat aiheuttaa rikkinäisen kohdan leviämistä. Mikäli kyseessä on halkeama, se voi lämmön vaikutuksesta laajeta läpi koko ikkunan. Näin ollen myös isoja lämpötilan vaihteluja tulisi olosuhteiden puitteissa välttää. Kun särö tai reikä on havaittu, tulisi tuulilasin korjaus suorittaa viipymättä ammattilaisen toimesta – näin säästät sekä rahaa että auton tuulilasia. Mikäli korjaus tehdään liian myöhään, edessä saattaa olla koko tuulilasin vaihto.

Merkittävä turvallisuusriski

Korjaamaton kiven aiheuttama särö tuulilasissa saattaa joutua myös katsastajan syyniin. Näin siksi, että rikkinäinen tuulilasi on merkittävä turvallisuusriski etenkin, mikäli se häiritsee kuljettajan näkökenttää ratkaisevasti. Korjauksen jälkeen iskemäkohdasta tulee huomaamaton.

Autoon voi hankkia myös vakuutuksen, johon sisältyy tuulilasin korjaus. Tuolloin korjauslasku voidaan useimmiten lähettää suoraan vakuutusyhtiöön ja näin ollen raha ei ole korjaukselle esteenä.